Graviranje

Graviranje je tehnički postupak urezivanja dizajna (linija, ukrasa, znakova, likova) u tvrdu, obično ravnu površinu pravljenjem brazda u njoj.

U početku je postojalo samo ručno graviranje. Graveri su koristili alat od ojačanog čelika nazvanog štihl za urezivanje dizajna u površinu. Štihlovi mogu imati mnogo oblika i veličina od kojih svaki daje različite tipove linija. U tom se procesu štihl se drži rukom tako da se drška obuhvati dlanom ruke, a vrhom (oštricom) alata se vrši urezivanje linija.   

Moderna tehnologija omogućila je razne mehaničke sisteme graviranja. Jedan od njih su pantografi koji sistemom poluga prenose gravuru sa šablona na određeni predmet. Pri tome se može mjenjati veličina gravure u odnosu na šablon. Postoje pantografi za graviranje na ravnim površinama kao i za graviranje na unutrašnjoj strani burmi. 

Pored toga postoji i kompjutersko (CNC) graviranje, koje nam pruža mnogo veće mogučnosti jer samom graverkom upravlja kompjuter.

Tako je proces graviranja prilično pojednostavljen  i ubrzan. CNC graverke nam omogučavaju vrlo precizno graviranje fotografija, raznih slika tekstova u velikim serijama, prilikom čega je svaki primjerak indentičan.

Lasersko graviranje je se u odnosu na CNC graviranje odlikuje još većom brzinom i preciznošću.

U ponudi imamo sve vrste graviranja kako pantografom i modernim kompjuterskim cnc graverkama. Za vas radimo:

  • Graviranje na srebrene i zlatne pločice
  • Graviranje u burme
  • Graviranje natpisa za vrata
  • Graviranje firmi
  • Graviranje otiska prsta
  • Graviranje fotografija

Graviranje je moguće raditi latinicom, ćirilicom, arapskim pismom kao i svim drugim pismima i fontovima. Od nedavno u ponudi imamo i graviranje Bosančicom Neke od primjera graviranja možete pogledati na Graviranje